top of page

AGENDA

DEC 4th, 2024 | Hybrid Event | Tiivistämö, Helsinki

Smart Machinery and Services 2024 logo.png

The programme will be carried out mainly in Finnish - Päivän ohjelma on pääosin suomenkielinen

 

Starting 8AM CET - Stockholm, Oslo, Copenhagen Time

Starting 9AM EET - Helsinki Time

8.30 (EET)

WE OPEN THE DOORS & WELCOME

9.00 

OPENING REMARKS BY OUR MODERATOR

Peter Nyman

9.05 

Matkalla kohti hiilineutraalia valmistusta

Kai Mykkänen, ympäristö- ja ilmastoministeri, Ympäristöministeriö

•    Nopeutetut investoinnit ja green dealin integrointi teollisuuden vähähiilistämiseen
•    EU:n ja hallituksen roolin näiden investointien tukemisessa

9.35

Digital Twins ja virtuaaliset prosessit teollisuuden palveluksessa

•    Optimoitu tuotanto ja innovatiivinen suunnittelu virtuaalisesti
•    Ennakoiva huolto digitaalisen kaksoiskappaleen avulla
•    Miten digitaaliset kaksoiskappaleet ja virtuaaliset prosessit kehittyvät ja muuttavat teollisuuden tulevaisuutta

10.00 

NETWORKING BREAK

10.35

Kalmar's AI-Powered Transformation: From Data Insights to Value

Miika Murremäki, Head of Digital Solutions, Kalmar

•    Kalmar's AI strategy with focus on collaborative intelligence
•    Development phases from point-solutions to autonomous systems without central control
•    Foundation of infrastructure, people, governance and culture enabling the transformation
•    Concrete AI success cases with objectives from revenue growth to operational efficiencies

 

10.55

Resilienssi toimitusketjussa – strategiat toimitusketjujen joustavuuteen

•    Mikä tekee toimitusketjusta resilienssin ja miksi se on tärkeää nykyisessä liiketoimintaympäristössä?
•    Vastustuskykyiset toimintatavat globaaleissa haasteissa
•    Läpinäkyvyys ja turvallisuus digitalisaation aikakaudella

11.15

Teknologian hyödyntäminen kilpailuedun rakentamisessa 

•    Tulevaisuuden liiketoimintamallit ja teknologian ROI
•    Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen älykkään automaation avulla
•    Tuotteista palveluihin: Liiketoimintamallien muutos teollisuusalalla

11.35

Equipment Manufacturer’s Challenges in a Smart Factory

Timo Harjunen, Vice President, Digital Center of Excellence, Konecranes

•    Smart factory is about material flow
•    Prerequisites to be supplier for a smart factory
•    Challenging the traditional heavy industry product lifecycle
•    Foresights to future factories and Equipment suppliers expected role

 

11.55

LUNCH & NETWORKING BREAK

13.00

Kvanttitietokoneet ja kvanttilaskennan vaikutus valmistukseen

Mikko Möttönen, Full Professor of Quantum Technology, Aalto University                 

•    Katsaus kvanttitietokoneiden tilaan ja lähitulevaisuuteen
•    Miten kvanttilaskenta muuttaa valmistusteollisuutta
•    Kvanttilaskennan vaikutus tietoturvaan

13.30

From chaos to control: navigating manufacturing with intelligent automation

Heikki Hallila, VP Digital Manufacturing & New Business Development, Fastems

•    Manufacturing is fighting with increasing complexity in product features, amount of variants, demand shifts and

     sustainability requirements
•    Intelligent automation stands out in navigating this chaos by enabling a unique combination of efficiency and flexibility

     via autonomy
•    It also enables unique business models utilizing AI applications

13.50

NETWORKING BREAK

 

14.20

Tehokkaan riskienhallinnan strategiat digitaalisessa maailmassa

•    Riskienhallinta digitaalisessa ympäristössä: Strategiat ja työkalut
•    Ennaltaehkäisy, havaitseminen ja vaste digitaalisille uhkille
•    Sääntelyn noudattaminen ja compliance-riskien hallinta

14.40 

Palvelumuotoilu ja uusien käyttökokemusten luominen teollisuusympäristössä

​•    Miksi palvelumuotoilu on kriittinen osa-alue teollisuuden innovaatiotoiminnassa
•    Uuden sukupolven teknologiat palvelukokemuksen uudistajina
•    Käyttäjäkokemuksen seuranta ja kehittäminen: kuinka mitata palvelumuotoilun tuloksellisuutta ja käyttäjäkokemuksen

     kehitystä reaaliaikaisesti.
•    Tulevaisuuden ennusteet - Mihin palvelumuotoilu on menossa teollisuudessa?

 15.00

END OF DAY

Did the agenda peak your interest?

Join us at Smart Machinery & Services

by the click of a button. 

bottom of page